conTEXT2015 Term�kek Tanfolyamok Diplomakupa 2015
C�g�nk 12005-t�l kezdve l�tja el az SPSS szoftverek magyarorsz�gi k�pviselet�t. R�vid id� alatt vezet� szerepl�v� v�ltunk az adatb�ny�szati �s statisztikai szoftverek, �s az ezekhez kapcsol�d� �zleti megold�sok piac�n. B�szk�k vagyunk az �sszes partner�nkre �s �gyfeleinkre, akikkel egy�ttm�k�dt�nk az �vek folyam�n.

K�z�s sikereink r�v�n a kezdeti tev�kenys�gi k�r�nk l�nyegesen kib�v�lt:
  - rendszeres oktat�sokkal
  - on-the-job tr�ningekkel
  - t�bb ipar�gra kiterjed� konzult�ci�s tev�kenys�ggel

Komoly s�lyt fektet�nk az innov�ci�ra is, �s igyeksz�nk a vil�gszinten is vezet� technol�gi�kat n�h�ny ter�leten - mint p�ld�ul a sz�veganalitika - �j k�pess�gekkel kieg�sz�teni.
2012-t�l �zleti tev�kenys�g�nket Clementine Consulting n�ven folytatjuk. Az �j n�vv�laszt�ssal egyr�szt kifejezz�k elk�telezetts�g�nket a kor�bban megszokott szakmai sz�nvonal megtart�s�ra �s tov�bbfejleszt�s�re, m�sfel�l a kor�bbin�l is hangs�lyosabban igyeksz�nk f�kusz�lni az �rt�kn�velt tan�csad�si tev�kenys�geinkre �gyfeleink sz�m�ra. Imm�r IBM Premium Business Partnerk�nt t�mogatjuk az SPSS �s m�s analitikai term�kek forgalmaz�s�t �s term�kt�mogat�s�t. Nagyra �rt�kelj�k r�gi �gyfeleink h�s�g�t, �s a bizalom�rt - amely a hossz� t�v� �zleti kapcsolat alapja - a j�v�ben is mindent megtesz�nk.

L�togasson el �j honlapunkra is, ahol mindig friss inform�ci�kat tal�l szoftvereinkr�l, megold�sainkr�l, aktu�lis tanfolyamainkr�l �s rendezv�nyeinkr�l!
clementine.hu